MENU

Dydaktyka CM

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego to jednostka odpowiadająca za przygotowywania materiałów multimedialnych wykorzystywanych do promocji Uczelni i popularyzacji nauki. Istotnym zadaniem realizowanym przez CMUŚ jest dydaktyka. Studenci współpracujący z redakcjami funkcjonującymi w ramach jednostki mają możliwość poznania pracy dziennikarskiej od podstaw. Przechodzą szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu radiowo-telewizyjnego. Jednostka prowadzi również warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych, a także realizuje projekt Uniwersytet Młodego Dziennikarza.